Podmínky použití služby Srazovnik.cz

Vytvořením události uživatel souhlasí s níže uvedenými podmínkami.

Provozovatelem služby Srazovnik.cz (dále jen portál) je Radim Hernych (dále jen provozovatel). Služby portálu jsou nabízeny bez jakékoliv záruky či garancí.

E-mailové notifikace

Vytvořením události dává uživatel provozovateli souhlas se zasíláním e-mailových zpráv obsahujících informace o vytvořené události nebo hlasujících uživatelích. Nesouhlas se zasíláním zpráv je možné projevit provozovateli zasláním e-mailové zprávy na adresu .

Odpovědnost za škody

Provozovatel nezodpovídá za jakoukoliv možnou vzniklou škodu, případnou ztrátu dat či nedostupnost služeb.

Závěrečná ustanovení

Návštěvník se zavazuje, že se při používání portálu bude řídit platnými právními předpisy České Republiky.

Tyto podmínky je provozovatel oprávněn kdykoliv změnit.